Regulamin sprzedaży w sklepie www.kolorowyogrodek.pl

Słownik pojęć

Czas realizacji zamówieniawymagany czas, w ciągu którego Sklep kompletuje zamówienie i przekazuje wybranej firmie kurierskiej w celu jak najszybszej dostawy przesyłki

Klient każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta

Konto Klientakompleksowa baza danych zawierająca wszystkie dane Klienta potrzebne do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu oraz dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień

Produktyrośliny dostępne w sprzedaży w Sklepie

Przelew tradycyjnyforma płatności za złożone zamówienie wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub na poczcie

Przelew elektronicznyforma płatności za złożone zamówienie wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line za pośrednictwem systemów płatności on-line

Punkt odbioru roślinpunkt prowadzony przez Sprzedawcę, w którym istnieje możliwość odbioru zamówienia zrealizowanego przez Sklep; zlokalizowany przy ul.Szpitalnej 1a w Gogolinie

Regulaminprzyjęte zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania ze Sklepu przez Klienta

Rejestracjaczynność , polegająca na założeniu Konta Klienta przy pomocy dostępnego panelu administracyjnego, który znajduje się w Sklepie

Sklepserwis internetowy, który jest własnością Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.kolorowyogrodek.pl, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość złożyć zamówienie.

SprzedawcaSzkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych Piotr Konieczko

ul.Wiejska 12; 47-316 Górażdże; NIP 755-169-69-00; REGON 532321620

Sprzedawca jest gospodarstwem szkółkarskim i posiada status Rolnika Ryczałtowego

Zamówienieświadome oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające przynajmniej rodzaj oraz ilość Produktów

Zamówienie sezonowezamówienie złożone w okresie od kwietnia do października

Zamówienie wiosennezamówienia złożone w okresie od grudnia do marca

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin przedstawia zasady obsługi serwisu internetowego będącego własnością Sprzedawcy dostępnego pod adresem www.kolorowyogrodek.pl


Klient decydując się na zamówienie w Sklepie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu.

Regulamin określa zasady:

 • rejestracji oraz obsługi Konta Klienta w Sklepie

 • składania Zamówień drogą internetową w Sklepie

 • realizacji złożonych zamówień

 • zmian w zamówieniach

 • reklamacji

W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia wraz z dostępem do sieci internetowej.

Regulamin jest zamieszczony i ogólnodostępny pod adresem internetowym www.kolorowyogrodek.pl, przez cały czas funkcjonowania Sklepu.

Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez e-mail: info@kolorowyogrodek.pl formularz kontaktowy umieszczony w zakładce Kontakt

Sprzedawca jako rolnik ryczałtowy jest zwolniony z podatku od towarów i usług – podatku VAT – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku od towarów i usług

Sprzedawca sprzedaje swoje Produkty za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

W celu wygodnego użytkowania ze wszystkich możliwości Sklepu Sprzedawca udostępnił Klientowi możliwość zarejestrowania się w Sklepie. Rejestracja nie jest niezbędna do złożenia zamówienia w naszym Sklepie. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia posiadając status Gościa. Rejestracja dokonywana jest przez Klienta jednorazowo. Każde następne zamówienie realizowane będzie na podstawie danych logowania Klienta do serwisu internetowego Sklepu.

Sprzedawca zakazuje użytkownikom Sklepu na umieszczanie w nim treści niestosownych oraz bezprawnych oraz zobowiązuje Klientów do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie.

Zasady korzystania ze Sklepu

Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Wszelkie informacje o Sprzedawcy oraz produktach Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.kolorowyogrodek.pl

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Zamówienia Klientów przyjmowane są poprzez stronę internetową 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

 • Zamówienia Klientów przyjmowane są poprzez pocztę mailową 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

 • Zamówienia Klientów przyjmowane są telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 • W celu utworzenia zamówienia poprzez serwis internetowy Sklepu Klient zobowiązany jest do :

 • - wyboru zamawianych produktów poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka wraz z określeniem potrzebnej ilości Produktu

 • - wyboru sposobu oraz adresu dostawy

 • - wyboru formy płatności

 • Klient winien postępować zgodnie z komunikatami ukazującymi się na stronie Sklepu, aż do momentu zatwierdzenia złożenia zamówienia.

 • W momencie potwierdzenia chęci złożenia zamówienia Klient otrzymuje automatyczną wiadomość mailową od Sprzedawcy wraz z wszelkimi informacjami dotyczącymi jego zamówienia.

W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem Sklep poinformuje telefonicznie lub mailowo o tym fakcie Klienta niezwłocznie po wystąpieniu tego braku oraz zwróci wpłacone pieniądze.

Zamówienie złożone za pośrednictwem poczty mailowej powinno składać się z dokładnej listy nazw i ilości zamawianych roślin. Ponadto zawierać powinno wybór formy płatności oraz dostawy. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych adresowych oraz numeru kontaktowego, który może zostać przekazany firmie kurierskiej.

Zmiany w zamówieniach

Każdy Klient ma prawo dokonywać zmiany w złożonym zamówieniu lub je całkowicie anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki, tj do momentu wystawienia listu przewozowego.

Wszelkie zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzono wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje adresu Klienta, adresu dostawy oraz zmiany polecenia zwrotu należności będą przyjmowane wyłącznie przez formularz kontaktu na stronie Pomocy przy wcześniejszym zalogowaniu się na Konto Klienta.

Ceny Produktów

Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 • są podawane w złotych polskich

 • są cenami nieopodatkowanymi z mocy Ustawy o podatku VAT

 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy

Wszystkie ceny podane przy każdym Produkcie są wiążące w chwili składania przez Klienta zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych bądź wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Nie ma to wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Akcje promocyjne nie łączą się, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

Koszty dostawy zostaną dołączone do cen Produktów proporcjonalnie do ich łącznej wartości i wagi. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w regulaminie wysyłek dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

Czas realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia sezonowego trwa od 3 do 10 dni roboczych. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania przesyłki ze Sklepu do firmy kurierskiej realizującej daną dostawę. Uwzględniane są wyłącznie dni robocze.

Realizacja zamówień wiosennych odbywa się według ustalonego w danym roku harmonogramu. Zamówienia są zbierane od miesięcy zimowych, po czym w terminie wiosennym gdy tylko warunki atmosferyczne pozwalają na bezpieczny transport roślin rozpoczyna się ich realizacja według kolejności zgłoszeń. Sprzedawca zawsze informuje z wyprzedzeniem swoich Klientów o terminie rozpoczęcia wysyłek poprzez wiadomość mailową lub telefoniczną.

Formy płatności

Każdy Klient ma do swej dyspozycji następujące formy płatności za zamówiony towar wraz z dostawą na terytorium Polski:

 • płatność gotówką przy odbiorze za tzw. pobraniem

 • płatność przelewem tradycyjnym, elektronicznym z konta bankowego po odebraniu przesyłki wraz z numerem konta naszego sklepu

 • płatność przelewem tradycyjnym, elektronicznym z konta bankowego przed realizacją zamówienia

 • Po otrzymaniu wystawionego rachunku przez Sklep, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia należności za zamówienie wraz z doliczonymi kosztami dostawy, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie wpłaty będzie warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Każdy Klient ma do swej dyspozycji następującą formę płatności za zamówiony towar wraz z dostawą poza terytorium Polski:

 • płatność przelewem przed realizacją zamówienia. Po otrzymaniu wystawionego rachunku przez Sklep, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia należności za zamówienie wraz z doliczonymi kosztami dostawy, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie wpłaty będzie warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Klient może dokonać płatności w Sklepie bonem zakupowym. Bon nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w jakiejkolwiek części.

W przypadku wybranych Produktów Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

Klient udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie w imieniu Klienta umowy o świadczenie usług z firmą kurierską, w celu dostarczenia za jej pośrednictwem zakupionych przez Klienta Produktów.

Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Produktu.

Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy lub uszkodzony, Klient może go reklamować bezpośrednio w Punkcie Odbioru Roślin bądź zgłaszając reklamacje telefonicznie.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia Produktu.

Reklamacja może zostać złożona osobiście w siedzibie Sklepu bądź elektronicznie poprzez wiadomość mailową.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji drogą mailową jest dołączenie wyraźnych fotografii przedstawiających całą roślinę oraz miejsce uszkodzenia wraz ze szczegółowym opisem rośliny. Ponadto dołączone powinny być dane osobowe osoby zamawiającej wraz z numerem zamówienia.

Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej do 14 dni od daty otrzymania pełnej dokumentacji reklamacyjnej, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu reklamacyjnym. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail. Sklep może także poinformować Klienta telefonicznie o sposobie rozwiązania problemu.

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zamówionych u Sprzedawcy bez podania konkretnej przyczyny. Może to uczynić składając odpowiednie oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od daty wydania Produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W sytuacji odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktów, jednak nie później niż 3 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Ponadto Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące skutkiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W momencie odstąpienia od Umowy Sprzedawca oddaje otrzymane od Klienta wszelkie płatności za zamówione Produkty.

Dane osobowe

W momencie złożenia zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

W przypadku dodatkowej zgody Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informacyjnym. Klient będzie mógł być informowany o nowych produktach oraz promocjach dostępnych w Sklepie.

Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich korygowania oraz żądania ich usunięcia.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały, opisy i zdjęcia umieszczone na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia Produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści i fotografii całkowicie zabronione. Fotografie są własnością Sprzedawcy. Są autorstwa pracowników Sklepu.

W przypadku chęci wykorzystania zdjęć lub treści ze strony internetowej Sklepu prosimy kierować prośby o udostępnienie na nasz adres mailowy.

Postanowienia końcowe

Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o produktach zamieszczona na stronie Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują powszechne przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep , nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.kolorowyogrodek.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016 r.